პარტნიორები
ჩვენი პარტნიორები არიან:

 

 

 

 

 

 

TBC ბანკი - ჩვენი პარტნიორი. ბანკმა სკოლისათვის შეარჩია ექსკლუზიური, პერსონალური საბანკო მომსახურება. მასწავლებლებისა და თანამშრომლებისათვის უფასოდ დამზადდა სახელფასო ვიზა და გოლდი პლასტიკური ბარათები.  დამეგობრებას სკოლაში სპეციალური პრეზენტაცია მიეძღვნა.

  

  
გალერეა
ფეისბუქი
პროექტები
პარტნიორები
 
 
Created By