სასწავლო მეთოდები
ჩვენი სასწავლო მეთოდებისკოლაში ყველა საგანს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. ჩვენი მთავარი მიზანია მოსწავლეებს მაღალი ხარისხის ზოგადი განათლება მივცეთ, რაშიც ძალიან გვეხმარება ინტეგრირებული გაკვეთილები. შედეგად, ბავშვები ზოგად ცოდნას ადრეულ ასაკშივე იღებენ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს  სხვადასხვა  მიმართულებით   ავითარებენ.   ინტეგრირებული   გაკვეთილების  გარდა,   სასწავლო პროცესში აქტიურად გამოიყენება პრეზენტაციები.
სკოლაში ისწავლება უცხოური ენები – რუსული და ინგლისური. ინგლისურ ენას ბავშვები პირველი კალსიდან სწავლობენ, რუსულს კი – მესამედან.


 საათობრივ ბადეშია ჩასმული ცეკვა. 

მოსწავლეების წახალისების მიზნით, მუდმივად ტარდება კონკურსები. სისტემატურად იმართება სხვადასხვა მიმართულების შეჯიბრებები.

  
გალერეა
ფეისბუქი
პროექტები
პარტნიორები
 
 
Created By